ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ แคลอรี่

คุณต้องการหาจำนวนแคลอรี่ในหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ. เลือกอาหารจากรายการต่อไปนี้.

ปฏิทิน 2019

จำนวนแคลอรี่