Sekretesspolicy

Varje begäran till denna webbplats loggas av statistiska skäl. Du kan spåras mellan sidvisningar och besök. Denna webbplats lagrar cookies och andra uppgifter som kan identifiera dig och komma ihåg dina inställningar på datorn. Vi delar inte personlig information med tredje part heller gör vi lagrar all information om ditt besök annat än för att analysera och optimera ditt innehåll och läsupplevelse med hjälp av cookies. Du kan stänga av användningen av cookies på när som helst genom att ändra inställningarna i din specifika webbläsare. All information som webbläsaren skickar till denna webbplats kan vara inloggad. Detta inkluderar din IP-adress, webbadress, beter förbrukaren agent och cookies. Loggar kan hållas för evigt.

Tredje part leverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarens föregående besök på denna webbplats. Google användningen av D.A.R.T cookie gör det och dess partner kan visa annonser för denna webbplats och andra webbplatser på Internet. Användare kan välja bort användningen av D.A.R.T-cookien genom att besöka google.com/privacy_ads.html

Denna sekretesspolicy kan ändras utan föregående meddelande och var senaste uppdaterade 26 September 2014. För mer information Kontakta oss


Each request to this website is logged for statistical reasons. You may be tracked between page views and visits. This site stores cookies and other data on your computer that can identify you and remember your preferences. We do not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings. Any information that your web browser sends to this site may be logged. This includes your IP address, page url, browser user agent, and cookies. Logs may be kept forever.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to this website. Google use of the D.A.R.T cookie enables it and its partners to serve ads to this website and/or other websites on the Internet. Users may opt out of the use of the D.A.R.T cookie by visiting google.com/privacy_ads.html

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated 26 September 2014 . For more information contact us