Các vật dụng cho quản trị web

Có được widget của chúng tôi cho blog hoặc trang web của bạn miễn phí, bằng cách làm theo những hướng dẫn này:

Các trọng lượng lý tưởng cho các trang web

Đặt các widget trọng lượng lý tưởng để trang của bạn và cung cấp cho người dùng của bạn khả năng để kiểm tra BMI của họ mà không cần rời khỏi trang web hoặc blog của bạn. Sao chép mã HTML để là một phần của trang web của bạn mà bạn muốn Tiện ích xuất hiện.