Politica de confidenţialitate

Fiecare solicitare de la acest site este conectat pentru motive statistice. Tu poate fi urmărit între vizualizări de pagină şi vizite. Acest site stocheaza cookie-uri şi alte date pe computer care pot identifica-te şi amintiţi-vă preferinţele. Noi nu împărtăşesc informaţii personale cu terţe părţi, nici face stocăm informaţii despre vizita dumneavoastra altele decât pentru a analiza şi de a optimiza conţinutul şi experienţă prin utilizarea de cookie-uri de lectură. Puteţi dezactiva utilizarea cookie-uri la orice moment modificând setările specifice browserului. Orice informaţii pe care browser-ul web trimite la acest site pot fi înregistrate. Aceasta include dumneavoastră IP adresa, URL-ul paginii, user agent-ul browser-ului şi cookie-urile. Jurnalele pot fi păstrate pentru totdeauna.

Vânzătorii de terţe părţi, inclusiv Google, utilizează module cookie pentru a difuza anunţuri bazate pe un utilizator vizite prealabilă la acest site. Utilizarea Google a cookie-D.A.R.T permite it şi partenerii săi pentru a servi reclame pentru acest site și alte site-uri pe Internet. Utilizatorii pot renunţa la utilizarea modulului cookie D.A.R.T vizitând google.com/privacy_ads.html

Această politică de confidenţialitate se pot modifica fără notificare şi a fost ultimul 26 September 2014 actualizat. Pentru mai multe informaţii Contactati-ne


Each request to this website is logged for statistical reasons. You may be tracked between page views and visits. This site stores cookies and other data on your computer that can identify you and remember your preferences. We do not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings. Any information that your web browser sends to this site may be logged. This includes your IP address, page url, browser user agent, and cookies. Logs may be kept forever.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to this website. Google use of the D.A.R.T cookie enables it and its partners to serve ads to this website and/or other websites on the Internet. Users may opt out of the use of the D.A.R.T cookie by visiting google.com/privacy_ads.html

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated 26 September 2014 . For more information contact us

Calendar 2020

Cât de multe calorii