Privacybeleid

Elke aanvraag naar deze website is geregistreerd voor statistische redenen. U kan tussen pageviews en bezoeken worden bijgehouden. Deze site slaat cookies en andere gegevens op uw computer die kan u te identificeren en vergeet niet uw voorkeuren. Wij doen niet persoonlijke informatie delen met derden, noch doen wij slaan geen informatie over uw bezoek andere dan te analyseren en optimaliseren van uw inhoud en leeservaring hand van cookies. U annuleertekenzwenking vandoor het gebruik van cookies op elk moment door uw specifieke browser-instellingen te wijzigen. Alle informatie die uw webbrowser naar deze site stuurt kan worden vastgelegd. Dit omvat uw IP-adres, pagina url, browser gebruikersagent en cookies. Logbestanden kunnen voor altijd worden bewaard.

Derde partij leveranciers, met inbegrip van Google, gebruikt cookies om advertenties op basis van een gebruiker vooraf bezoeken aan deze website. Google gebruik van de D.A.R.T-cookie in staat stelt het en haar partners om advertenties op deze website en/of andere websites op het Internet. Gebruikers kunnen afmelden voor het gebruik van de D.A.R.T-cookie door een bezoek aan google.com/privacy_ads.html

Dit privacybeleid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en was laatste bijgewerkte 26 September 2014. Voor meer informatie Neem contact op met ons


Each request to this website is logged for statistical reasons. You may be tracked between page views and visits. This site stores cookies and other data on your computer that can identify you and remember your preferences. We do not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings. Any information that your web browser sends to this site may be logged. This includes your IP address, page url, browser user agent, and cookies. Logs may be kept forever.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to this website. Google use of the D.A.R.T cookie enables it and its partners to serve ads to this website and/or other websites on the Internet. Users may opt out of the use of the D.A.R.T cookie by visiting google.com/privacy_ads.html

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated 26 September 2014 . For more information contact us