น้ำหนักเหมาะ

คำนวณของคุณ น้ำหนักเหมาะตามความสูงและน้ำหนักปัจจุบันของคุณ ค้นหาประเภทน้ำหนักของคุณ โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้:

ใส่นี้บนเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ

คำนวณน้ำหนักเหมาะมือหยาบ ด้วยดีโอกาสผิดพลาดได้ ใช้ผลลัพธ์เพื่อทำการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เยี่ยมชมของคุณหมอที่